Coronavirus

De coronacrisis: wat zijn de gevolgen voor uw verzuimverzekering en loondoorbetalingsplicht?

Het is in deze uitzonderlijke situatie voor u als werkgever prettig om een beetje te weten waar u aan toe bent. In welke gevallen moet u loon doorbetalen en wat dekt uw verzuimverzekering? Simon Peereboom, adviseur inkomen bij ABN AMRO Verzekeringen, heeft het voor u uitgezocht.

‘Ik merk dat ondernemers met veel vragen zitten door de coronacrisis. Je wilt als ondernemer goed voor je personeel zorgen, maar probeert ook je hoofd boven water te houden. Dan is het fijn om te weten in welke gevallen je verzuimverzekering uitkeert. Om een beetje orde te scheppen in de chaos, heb ik de veelgestelde vragen en antwoorden over verzuimverzekering en loondoorbetaling voor u op een rijtje gezet.’

Veelgestelde vragen over de verzuimverzekering

Mijn werknemer is ziek door het coronavirus. Keert mijn verzuimverzekering uit?
Ja, uw verzuimverzekering keert uit als uw werknemer door het coronavirus de afgesproken werkzaamheden niet kan uitvoeren. De werknemer moet zelf de door de overheid opgelegde landelijke procedure volgen. De werknemer moet zich ziek melden bij de arbodienst. U moet de werknemer ziek melden bij uw verzekeraar.

Uw werknemers kunnen antwoorden vinden op hun vragen over werk op de website van Rijksoverheid

Mijn werknemer is (waarschijnlijk) besmet met het coronavirus, maar niet te ziek om te werken. Keert mijn verzuimverzekering uit?
Uw medewerker moet thuis in isolatie om besmetting met andere personen te voorkomen. U blijft gewoon loon doorbetalen.

Mijn werknemer moet in thuisquarantaine. Is dit gedekt door mijn verzuimverzekering?
Als uw werknemer thuis in quarantaine gaat, is hij niet ziek, maar heeft hij direct contact gehad met een coronapatiënt of heeft een van zijn gezinsleden koorts. Op de website van het RIVM staat uitgelegd waar de werknemer zich aan moet houden. Zolang de werknemer niet ziek is, moet u loon doorbetalen en keert uw verzuimverzekering niet uit.

Mijn werknemer zit in het buitenland en is daar in quarantaine geplaatst. Is dit gedekt op mijn verzuimverzekering?
U heeft een loondoorbetalingsplicht, omdat de quarantaine plaatsvindt op last van de lokale overheid. Zolang uw werknemer niet ziek is, keert de verzuimverzekering niet uit.

Mijn werknemer is ziek geworden in het buitenland. Keert mijn verzuimverzekering uit?
Ook als uw werknemer op vakantie is, tellen de dagen dat hij ziek is als ziektedagen, niet als vakantiedagen. U krijgt hiervoor een uitkering van uw verzuimverzekering.  De werknemer moet zich wel officieel ziek melden.

Kan ik een werknemer die niet wil komen werken melden op mijn verzuimverzekering?
Nee, een verzuimverzekering is er alleen voor mensen die niet kunnen werken door ziekte of een gebrek. Werknemers die een goede reden hebben om thuis te blijven, hebben recht op loondoorbetaling. 

Veelgestelde vragen over loondoorbetaling

Mijn werknemer wil niet naar het werk komen uit angst voor besmetting. Mag dat?
Als die vrees terecht is, mag dat. Bijvoorbeeld wanneer een directe collega terug is gekomen uit een risicogebied of wanneer het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tot collega’s of klanten. Als uw werknemer zonder gegronde reden besluit thuis te blijven en daar geen werkzaamheden kan verrichten voor uw onderneming, hoeft u geen loon door te betalen. De werknemer moet dan vakantiedagen of onbetaald verlof opnemen.

Mijn werknemer op zakenreis kan niet terugkomen uit het buitenland. Moet ik loon doorbetalen?
Dit is uw risico als werkgever. U moet het loon gewoon doorbetalen.

Mijn werknemer op vakantie kan niet terugkomen uit het buitenland. Moet ik loon doorbetalen?
Ook als de vakantie van een werknemer door een uitreisverbod in het vakantieland langer wordt dan gepland, moet u vanaf het officiële eind van de vakantie gewoon loon betalen. De werknemer hoeft geen extra vakantiedagen op te nemen. Alleen als uw werknemer op vakantie gaat naar een risicogebied, dan is dat zijn verantwoordelijkheid. U kunt een langer verblijf dan aftrekken van zijn vakantiedagen of loon.

Mijn werknemer blijft thuis omdat de school/kinderopvang van zijn kind(eren) gesloten is. Mag ik dit weigeren?
Probeer in goed overleg een oplossing te vinden, zoals thuiswerken of diensten ruilen. U komt niet in aanmerking voor een uitkering van uw verzuimverzekering voor deze werknemer.

Moet ik uitzendkrachten doorbetalen?
Als u niet genoeg werkt heeft, kunt u de uitzendkracht terugsturen naar het uitzendbureau. Heeft u een uitzendbeding afgesproken met de uitzendkracht? Dan kan de overeenkomst tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht per direct worden beëindigd. Als zo’n uitzendbeding ontbreekt, is het uitzendbureau vaak verplicht om het salaris door te betalen en op zoek te gaan naar een andere opdrachtgever.

Mag ik een oproep kosteloos annuleren?
Voor oproepkrachten met een nul-urencontract geldt: geen werk, geen salaris. Heeft u de oproepkracht wel al opgeroepen? Dan mag u deze oproep tot 4 dagen voor aanvang van de werkzaamheden kosteloos annuleren. Als u de oproep te laat intrekt, heeft de oproepkracht recht op loon voor de uren die hij volgens de oproep gewerkt zou hebben.

Moet ik een zieke tijdelijke kracht doorbetalen?
Als u uw onderneming kunt voorzetten en de oproep- of uitzendkracht wordt ziek door het coronavirus, dan gelden de normale regels bij ziekte. Voor mensen met een tijdelijk contract heeft u een loondoorbetalingverplichting bij ziekte tot het einde van het dienstverband. Daarna kan de werknemer een Ziektewetuitkering aanvragen bij het UWV. Op deze manier hebben ook mensen met een tijdelijk dienstverband recht op 2 jaar loon bij ziekte.

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen over uw verzuimverzekering of doorbetalingsplicht? Uw adviseur beantwoordt die graag.

Dit artikel is geplaatst door

Simon Peereboom
Simon Peereboom
Specialist inkomens- en zorgverzekeringen