Beperk uw aansprakelijkheid! Hoe voorkom je een claim van €4.500.000 ?

Ondernemers opgelet! Niet iedereen weet dat begin 2014 de Bedrijfsregeling Brandregres is gewijzigd. Daarvoor kon je als ondernemer maximaal tot € 500.000 aansprakelijk worden gesteld. Sinds vorig jaar is die limiet geschrapt. ‘Daarmee is niet alleen de noodzaak van goede brandpreventie enorm gegroeid. Maar zeker ook die van goede algemene voorwaarden,’ waarschuwt Bert Draaijer, senior schadebehandelaar bij ABN AMRO Verzekeringen. ‘Heeft u die niet, dan kunt u voor miljoenen euro’s aansprakelijk gesteld worden.’

Groot verschil

In uw algemene voorwaarden kunt u zelf uw aansprakelijkheid beperken tot de verzekerde som. Doet u dat niet, dan kunt u als ondernemer persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor het verschil tussen de verzekerde som en de feitelijke schade. Die kan, zeker bij een grote brand, oplopen tot miljoenen euro’s.

Volledig afgebrand

Onlangs liet een hardwerkende ondernemer in het midden van Nederland een van zijn medewerkers laswerkzaamheden uitvoeren. Dat gebeurde bij de ingang van de nieuwe fabriekshal van een van zijn grootste klanten: een fabrikant. Eind van de ochtend was deze medewerker klaar met zijn lasklusje. Tijdens de lunch werd ineens groot alarm geslagen: brand! De vlammen sloegen uit het dak. Een aantal uur later was er van de hal niets meer over. Kort daarna werd de verzekerde geconfronteerd door de opstalverzekeraar van de fabrikant met een schade van € 4.500.000,-.

‘De verzekerde vraagt zich hardop af of ondernemen nog wel zin heeft.’

Slapeloze nachten

De verzekerde informeert ons (zijn verzekeraar) over de schade en geeft aan zich niet aansprakelijk te vinden. Met het oog op de hoogte van het schadebedrag schakelen we een expert, een technisch onderzoeker en een advocaat in. Wij vertellen verzekerde dat hij voor maximaal € 1.250.000,- is verzekerd. Als hij aansprakelijk blijkt, dan vergoeden wij slechts dat deel van de schade en kan hij voor het restant zelf nog aangesproken worden. Dat betekent: einde bedrijf. Verzekerde gaat een periode in van slapeloze nachten. Hij belt dagelijks en vraagt zich hardop af of ondernemen nog wel zin heeft.

Gered door voorwaarden

De expert laat gelukkig vrij snel weten dat verzekerde algemene voorwaarden heeft. In die voorwaarden staat dat zijn aansprakelijkheid niet verder gaat dan de verzekerde som op zijn polis. De ingeschakelde advocaat onderzoekt hoe de verzekerde de voorwaarden heeft voorgelegd en of een beroep erop stand houdt. De advocaat stelt vast dat de voorwaarden op een juiste manier zijn ingebracht en van toepassing zijn. Op basis van jurisprudentie is de conclusie dat verzekerde zich geen zorgen hoeft te maken, omdat zijn voorwaarden gelden. Nu ziet hij weer licht aan het einde van de tunnel en kan hij met een gerust hart verdergaan met ondernemen.

De moraal van het verhaal: ‘zonder algemene voorwaarden was deze ondernemer gegarandeerd failliet gegaan. Je kunt nu eenmaal niet alles verzekeren. Zorg er dus voor dat u goede algemene voorwaarden hebt opgesteld.’

Het belang van algemene voorwaarden?

Wil u meer weten over algemene voorwaarden en waarom het belangrijk is die te hebben? Lees dan het artikel  ‘Het belang van goede algemene voorwaarden

Dit artikel is geplaatst door

Bert Draaijer senior acceptant bij ABN AMRO Verzekeringen
Bert Draaijer
Senior schadebehandelaar