Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Klok die aangeeft dat belasting voor een bepaalde tijd betaalt moet zijn

Belastingontduikers strenger aangepakt

Per 1 januari verdwijnt naar alle waarschijnlijkheid de regeling waarmee zwartspaarders een lagere boete kunnen krijgen als ze alsnog hun vermogen opgeven bij de Belastingdienst. Als er al een moment was om zwart geld op te geven, dan is het dus wel in 2017. Stef-Jaap Willard, fiscaal adviseur van Koppel Belastingadviseurs waarschuwt: ‘Wanneer u er dit jaar nog voor kiest om schoon schip te maken, dan komt u er nog betrekkelijk goed vanaf.’

Inkeerregeling in 2018 afgeschaft

‘Per 2018 is het namelijk niet meer mogelijk om nog van de zogenoemde inkeerregeling gebruik te maken: deze wordt naar alle waarschijnlijkheid afgeschaft. Sinds 1971 bestaat er fiscaal beleid om zwartspaarders en -verdieners de mogelijkheid te bieden om vrijwillig in te keren. Ze kunnen daarvoor een verbeterde aangifte doen of schuld bekennen. In die gevallen werd er mild opgetreden.

Vermogen in buitenland

Vanaf 2013 is de Belastingdienst een andere weg ingeslagen. Het huidige beleid is erop gericht om zwartspaarders en zwartverdieners flink aan te pakken. De Belastingdienst richt zijn aandacht daarbij vooral op mensen die hun vermogen in het buitenland hebben ondergebracht en dit niet volledig in hun aangifte hebben verantwoord. Daarbij behandelt de Belastingdienst onvolledig aangeven van inkomen anders dan vermogen onvolledig aangeven: dat laatste bestraffen ze met een hogere boete.

Sterk stijgende boetes

Sinds 2013 is de inkeerregeling in beweging. In eerste instantie – tot 1 juli 2014 – was het nog mogelijk om ‘gratis’ in te keren; de Belastingdienst legde dan geen boete op. Na 1 juli 2014 scherpte de Belastingdienst de regeling aan door op niet-aangegeven vermogen 30 procent boete in rekening te brengen. Na 1 juli 2015 heeft ze die boete verhoogd tot maar liefst 60 procent. Per 1 juli 2016 is dit boetepercentage – naar aanleiding van de Panama Papers – opnieuw verdubbeld: tot 120 procent. Dat percentage geldt alleen bij vrijwillig melden van zwartsparen. Bij niet-melden geldt een boete van maximaal 300 procent. Vanaf 1 januari 2018 geldt er géén lagere boete meer voor mensen die alsnog met de billen bloot gaan.

Stilletjes afschaffen

Vanaf 1 januari 2018 is het dus niet meer mogelijk om in te keren. Onze staatssecretaris is van plan om voor deze wetswijziging geen inspraakrondes te houden, maar de afschaffing van de inkeerregeling onderdeel te laten zijn van het Belastingplan. Hierdoor krijg deze wijziging niet de aandacht die het verdient, maar zal hoogst waarschijnlijk wel per 1 januari 2018 van toepassing zijn. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.’

Dit artikel is geplaatst door

Stef-Jaap Willard van Koppeladvies
Stef-Jaap Willard
Belastingadviseur Sr
Logo van Koppel fiscaal financieel administratief advies