Asbestsanering school had voorkomen kunnen worden

Vorige zomer werd tijdens een verbouwing asbest aangetroffen in een basisschool. De renovatie werd onmiddellijk stopgezet. De besmetting met kankerverwekkende asbestdeeltjes bleek groot: de sanering duurde enkele weken en kostte enkele tonnen. Dat had voorkomen kunnen worden, want de aannemer wist van tevoren dat er asbest in het pand aanwezig was. Marc Kortekaas, manager Calamiteitendienst van Kiwa Compliance, benadrukt het belang van een goede onderlinge communicatie tussen alle betrokken partijen bij een (ver)bouwproject.

Aannemer wist van asbest

‘De gemeente had een aanbesteding gedaan voor de renovatie en had daarbij een asbestinventarisatie laten uitvoeren. De aannemer wist daardoor dat er niet-hechtgebonden asbestplaten zaten boven het plafond. Als je daar niet in gaat boren of zagen, kunnen die geen kwaad. De aannemer had besloten dat het plafond intact kon blijven bij deze verbouwing. De installateur zag echter een kortere route voor een afvoerkanaal door het plafond. Toen zijn mannen het plafond eruit haalden, ging er bij hem een lichtje branden: “Dat lijkt wel asbest!”

‘In acht lokalen moest al het meubilair, plus alle boeken en pc’s worden vervangen.’

Omvangrijke besmetting

Ons calamiteitenteam werd met spoed ingevlogen. De teamleden namen direct kleef- en luchtmonsters om de aard en omvang van de besmetting te kunnen vaststellen. Die bleek omvangrijk: in acht lokalen moest al het meubilair, plus alle boeken en pc’s worden vervangen. Gelukkig was de verbouwing gepland in de zomervakantie, zodat er geen gevaar was voor de kinderen, maar het duurde een aantal weken voor het schoolgebouw weer veilig was. De leerlingen moesten daardoor bij de start van het nieuwe schooljaar elders worden ondergebracht. De totale kosten van de sanering lagen rond de € 250.000,-

Vooraf bespreken

Wij constateren en rapporteren en bieden ondersteuning bij een calamiteit als deze. Met onze ervaring weten we hoe belangrijk een goede communicatie is tussen, opdrachtgever, aannemer en onderaannemers. In dit geval hadden alle bij de renovatie betrokken partijen vóór aanvang van de werkzaamheden rond de tafel moeten gaan zitten om de plannen te bespreken. De hoofdaannemer is verantwoordelijk, dus hij moet zorgen dat alle bedrijven die hij inschakelt, op de hoogte zijn van de risico’s.

Maandelijkse besmettingen

Je moet er niet aan denken wat er was gebeurd als de installateur de asbest niet direct had opgemerkt. Wat exact de gevolgen zijn voor mensen die met asbestdeeltjes in aanraking komen, is moeilijk te zeggen. Dat kan dertig jaar later nog effect hebben. En dit voorbeeld staat echt niet op zichzelf: dit soort besmettingen gebeurt maandelijks in Nederland. Asbest kent 3500 toepassingen en maar weinig mensen kunnen die herkennen. Daarom trainen wij bijvoorbeeld ook installateurs in de herkenning van asbesttoepassingen. Met asbest kun je niet te voorzichtig zijn.’

Meer informatie over het belang van asbestonderzoek leest u in het artikel: Asbestschade in de bouw

Dit artikel is geplaatst door

Marc Kortekaas Manager Calamiteitendienst
Marc Kortekaas
Manager Calamiteitendienst
Logo van KIWA