Stapel munten van een loondoorbetalingsrisico

Afspraken in de cao kan werkgever de kop kosten

Langdurig zieke werknemers hebben volgens de wet twee jaar lang recht op minimaal 70% van hun laatstverdiende loon. Dat wist u al. Maar weet u welke aanvullende eisen uw cao stelt over loondoorbetaling bij ziekte? In dit blog vertelt Simon Peereboom, adviseur inkomen bij ABN AMRO Verzekeringen, hoe een cao-afspraak tot onvoorziene loonkosten kan leiden.

Welke verplichtingen kan een cao bevatten?

Veel werkgevers blijken niet op de hoogte van cao-afspraken over loondoorbetaling bij ziekte. Ze weten allemaal dat je twee jaar lang verplicht bent minimaal 70% door te betalen. Wat ze vaak niet weten, is dat in vrijwel elke cao bovenwettelijke afspraken staan, waar ze zich óók aan moeten houden. Het kan gaan om een hoger percentage loondoorbetaling of om een eis een aanvullende verzekering af te sluiten voor arbeidsongeschiktheid. Vooral onwetendheid over dat laatste kan de ondernemer in ernstige financiële problemen brengen.

Twee jaar loondoorbetaling, maar hoeveel?

In de meeste cao’s staat dat een langdurig zieke werknemer het eerste jaar recht heeft op 100% van zijn laatstverdiende loon en het tweede jaar op 70%. Daar zijn allerlei varianten op. In de horeca bijvoorbeeld is het eerste jaar 95% en het tweede jaar 75% gebruikelijk. Er was nog even sprake van dat de overheid die loondoorbetalingsverplichting terug zou brengen tot één jaar, maar in plaats daarvan is de verzuim-ontzorg-verzekering in het leven geroepen om verzuimmanagement voor mkb-ondernemers makkelijker maken. Tot zover leest u waarschijnlijk weinig nieuws.

Pas op voor het WGA-gat

Ongeveer de helft van alle cao’s verplicht de werkgever om een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten voor zijn werknemers. Ik kom regelmatig bij ondernemers die dat niet weten en die dus ook niet zo’n verzekering hebben afgesloten. Als in dat bedrijf een werknemer in de WGA terechtkomt en daar tot zijn pensioen in blijft, dan kan dat een groot financieel probleem opleveren voor de werkgever. Hij moet dan zelf het gat vullen tussen wat de werknemer krijgt van het UWV en het percentage loondoorbetaling waar de werknemer recht op heeft vanuit de cao-verplichtingen. Ik zal dit proberen te verduidelijken met een voorbeeld.

Een WGA-gat van een half miljoen

Henk-Jan is langdurig ziek. Hij verdiende € 35.000,- per jaar. Henk-Jan wordt voor 45% afgekeurd. Volgens de wet moet hij werk zien te vinden voor het deel dat hij nog wel kan werken. Dat lukt niet helemaal en daarom kort het UWV hem op zijn WGA-uitkering.

 

Henk-Jan krijgt van het UWV:                                          €    6.160,-

Henk-Jan heeft recht op 70% van het laatste loon:       € 24.500,-

________________________________________________________________

Het verschil:                                                                       € 18.340,-

 

Henk-Jans werkgever heeft hier geen zogenoemde WGA-gat-verzekering voor afgesloten. Hij moet dus het verschil uit eigen zak financieren. Henk-Jan is net 40, dus zijn werkgever zit nog 28 jaar aan die financiële verplichting vast. Zijn financiële schade is enorm: € 18.340 x 28 jaar = € 513.520,- (indexatie of verdere afkeuring nog niet meegerekend)

Dit voorbeeld gaat uit van een cao-verplichting voor de werkgever. Als die ontbreekt en de werkgever repareert het WGA-gat niet uit eigen beweging, dan loopt Henk-Jan dus een half miljoen aan inkomsten mis. Het is dus ook een kwestie van goed werkgeverschap om te zorgen dat werknemers bij langdurige ziekte voldoende inkomen hebben.

Grote impact voor kleine ondernemers

Het is natuurlijk heel logisch dat je je als ondernemer niet bezighoudt met dit soort risico’s. Zeker niet als je met één man personeel begint en je bedrijf snel groeit. Terwijl voor kleine bedrijven de impact van een zieke werknemer groter is dan voor grotere bedrijven. Want als je enige werknemer langdurig ziek is, dan betaal je ineens 100% extra loonkosten. Aan de andere kant geldt: hoe meer werknemers je in dienst hebt, hoe groter de kans dat er een ziek wordt. Dus: hoe groter het bedrijf hoe kleiner de impact, maar hoe groter het risico op een loondoorbetalingsverplichting.

Verstand van zaken

Om het risico op een dergelijke financiële last te voorkomen, doet u er verstandig aan uw adviseur eens goed naar de cao te laten kijken. Hij heeft de kennis om u te adviseren of u aanvullende maatregelen of verzekeringen nodig heeft.’

 

Dit artikel is geplaatst door

Simon Peereboom
Simon Peereboom
Specialist inkomens- en zorgverzekeringen