Stopcontact en elektra in vuur en vlam

1 januari: nieuwe norm voor brandveiligheidsinspecties

Vanaf 1 januari 2018 is er een nieuwe norm voor inspecties van bedrijven op brandgevaar: de NTA 8220. Veel verzekeraars gaan keuringen volgens deze norm eisen in plaats van de NEN3140. Er is veel rumoer geweest over de NTA 8220, want inspecties worden strenger en duurder. Karlo Rosing van Keuring Service Nederland (KSN) is blij met de norm: ‘Dit zal het kaf van het koren scheiden en schept meer duidelijkheid.’ Maar wat zijn de gevolgen voor ondernemers?

Meer focus op brandgevaar

De helft van alle bedrijfsbranden ontstaat in de technische installatie. Inspecties volgens de norm die tot nog toe werd geëist door verzekeraars: de NEN3140, keken eigenlijk nauwelijks naar de brandveiligheid van de elektrische installatie. Bij een NEN3140-inspectie wordt gekeken of de elektrische installatie en apparaten op de werkvloer veilig zijn om mee te werken. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk, maar zegt te weinig over de brandveiligheid. Bovendien: de meeste branden ontstaan buiten werktijd, als er niemand aanwezig is.

Voortaan gecertificeerd

Daarom heeft het Verbond van Verzekeraars samen met UNETO-VNI en iKeur een nieuwe inspectiemethode ontwikkeld, vastgelegd in de NTA (Nederlands Technische Afspraak) 8220. De inspectienorm die hierop is gebaseerd, is de SCIOS scope 10: een verdere uitwerking van de VIER (Verzekerings Inspectie Elektrotechnische Risico’s) en de (al uitgebreidere) ElektraGarant-keuring. De grote stap voorwaarts is dat de inspectie nu gecertificeerd is. Dat betekent onder andere dat de omvang en uitvoering van een inspectie voortaan vastligt. Steekproeven mogen bijvoorbeeld niet meer en de gehele verdeelinrichting moet gecontroleerd worden. Inspectiebedrijven ‘die maar wat doen’ zijn daarmee hopelijk verleden tijd. Ook is duidelijker vastgelegd wat de ondernemer direct moet laten herstellen om brand te voorkomen.’

Kwaliteitsverhoging

Voordat je als keuringsbedrijf een NTA 8220-inspectie (scope 10) mag uitvoeren, moet je gecertificeerd zijn. Het SCIOS, de certificatie-instelling, gaat elk jaar de kwaliteit van de scope 10-inspectiebedrijven toetsen. De medewerkers moeten eens in het anderhalf jaar opnieuw theorie- én praktijkexamen doen om gecertificeerd te blijven. Het is dus een flinke investering in tijd en geld. Het grote voordeel is, dat deze eisen het kaf van het koren zullen scheiden en de kwaliteit van de keuringen flink zal verhogen.

Duurdere, maar betere inspectie

De NTA 8220 is geen wettelijke verplichting, maar veel verzekeraars gaan een brandveiligheidkeuring volgens deze controlemethodiek eisen in de polisvoorwaarden. Voor ondernemers gaat deze keuring duurder uitvallen dan voorganger ‘VIER’: hij is intensiever en daarmee duurder. Maar daarmee heb je wel een keuring van een hogere kwaliteit. En voorheen bepaalde de verzekeraar wanneer een herkeuring nodig was, nu wordt dat bepaald door de score die uit de keuring komt. Overigens is nu niet direct voor alle bedrijven een herkeuring nodig, maar de eerstvolgende keuring zal naar alle waarschijnlijkheid een NTA 8220-inspectie worden.

Plannen voor verbouwing?

Voor de ondernemer kan deze nieuwe norm dus grotere gevolgen hebben, vooral financieel. Neem nu een ondernemer die zijn pand wil verbouwen of zijn bestaande bedrijfsgebouw wil uitbreiden.
De kans is groot dat zijn verzekeraar daarvoor een nieuwe brandveiligheidkeuring vraagt, volgens de nieuwe norm. Ik raad dan ook iedereen aan, om vooraf bij de verzekeraar te informeren naar de consequenties van dergelijke plannen voor polisvoorwaarden – zoals een keuring. Laat je ook goed inlichten als je van plan bent over te stappen naar een andere verzekeraar.

Meer keuringen

Ik verwacht dat 95 procent van de verzekeraars zullen overgaan op de nieuwe norm. Mijn bedrijf is een van de 15 bedrijven in Nederland met een SCIOS scope 10-certificatie. Tot voor kort verplichtten verzekeraars hier in de regio voornamelijk bedrijven met een extreem hoog brandrisico tot een keuring, zoals de intensieve veehouderij. Ik weet dat ze de keuringsverplichting willen uitbreiden en meer bedrijven in de horeca en metaal- en houtbewerking willen laten keuren. Wij gaan het heel erg druk krijgen verwacht ik.’

Dit artikel is geplaatst door

Karlo Rosing directeur KSN
Karlo Rosing
Directeur
Logo van Keuring Service Nederland