Bouw

Hieronder vindt u de belangrijkste risico’s in de bouw die een gevaar vormen voor uw onderneming. Op de bouwplaats kan bijvoorbeeld een storm of brand tijdige oplevering onmogelijk maken. Of er blijkt asbest aanwezig in het pand dat u aan het renoveren bent. Bij ieder risico vindt u praktische preventiemaatregelen, waarmee u dat risico kunt minimaliseren.

Brand

Ondernemer en personeel

Stagnatie bouwbedrijf (bedrijfsschade)

Trends en ontwikkelingen in de bouw

Transportschade

Aansprakelijkheid

Asbestschade

Inbraak en diefstal

Werkgevers-aansprakelijkheid

Schade (bouw)project