Personeel

U bent als werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van uw personeel. In deze artikelen vindt u alle informatie die u nodig heeft voor goed werkgeverschap. Van de belangrijkste Arbo-regels tot informatie over pensioenen, verzuim en de RI&E.

De aanzegtermijn

Wijzigingen ontslagrecht

Loondoorbetaling oproepkrachten

Proeftijd in korte contracten

Gezondheidsrisico’s beeldschermwerk (KANS/RSI)

Tillen, duwen en trekken

(Stil)staand en repeterend werk

Werkdruk en burn-out

Seksuele intimidatie

Pesten en discriminatie

Agressie en geweld

Bedrijfsongeval

Ketenregeling

Concurrentiebeding in tijdelijke contracten

Vergoeding na ontslag

Ongevalsrisico’s in de horeca

Ongevalsrisico's op de werkvloer

Illegale buitenlandse werknemers

Arbobeleid

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)

Wet verbetering poortwachter