Let op: Grenswaarde asbest is verlaagd!

De overheid heeft per 1 januari van dit jaar de grenswaarde voor blootstelling aan asbest op de werkplek verlaagd. Dat betekent dat er strengere regels zijn voor asbestsinventarisaties en  -saneringen. Hans Toussaint, manager Calamiteitendienst van Kiwa Compliance, waarschuwt dat het hierdoor langer kan duren - en dus meer kan kosten - om groen licht te krijgen voor een renovatie of sloop.

Grotere kans op sanering

 ‘Kiwa saneert zelf niet: wij onderzoeken de aanwezigheid van asbest. Met deze grenswaardeverlaging (van 10.000 naar 2000 vezels amfibool (bruin) asbest per m3) stijgt het aantal gevallen waarin een gevaarlijk geachte blootstelling wordt aangetroffen. Daarom moet de saneerder niet alleen aan strengere eisen voor bescherming en veiligheid voldoen, maar lopen aannemers ook vaker dan voorheen de kans dat er eerst gesaneerd moet worden voordat ze aan de slag kunnen.

Strengere inspectie

Stel, u wilt een pand dat voor 1994 is gebouwd gaan renoveren. U bent dan wettelijk verplicht om vooraf een inspectie op asbest te laten uitvoeren. Daar verandert niets aan. Alleen, als er bij een visuele inspectie beschadigde asbesttoepassingen worden aangetroffen, moet u voortaan ook kleef- en luchtmonsters laten afnemen om de aard en omvang van de mogelijke besmetting in kaart te brengen. Bovendien moet de luchtkwaliteit voortaan niet twee uur, maar vier uur achter elkaar worden gemeten.

Extra tijd en kosten

Een op zich simpele inspectie kan hierdoor niet meer binnen één dag worden afgerond. Dat heeft logischerwijs gevolgen voor de kosten. Bijvoorbeeld wanneer een beschadigde plafondplaat wordt aangetroffen, kan een asbestonderzoek zomaar 2000 euro meer kosten dan voorheen. Ook de sanering duurt langer. Laatst werd er tijdens de renovatie van een verzorgingshuis één beschadigde plafondplaat aangetroffen van niet-hechtgebonden asbest. Het duurde 12 uur voordat het gebouw kon worden vrijgegeven en het bouwbedrijf verder kon. De extra kosten waren niet begroot, dus dat was een tegenvaller voor de opdrachtgever. 

Ruzie over besmetting

Daarnaast speelt er een ander probleem: de kans dat een kleefmonster iets oplevert in een ruimte waar ooit asbest in is verwerkt, is vrij groot. Vrijgekomen vezels zijn tientallen jaren later nog terug te vinden in een betonvloer. Bij sanering moet zo’n vloer worden afgefreesd, uitgehakt of afgedekt met een laagje egaline (beton). Wij adviseren aannemers daarom om vooraf een inspectie te laten doen. Alleen zo kun je uitsluiten of er niet al eerder een besmetting heeft plaatsgevonden, waar jij anders aansprakelijk voor kunt worden gesteld. We hebben dit jaar al een paar keer meegemaakt dat aannemer en de eigenaar in de clinch liggen over de oorsprong van een besmetting. 

Ons advies is daarom: bij twijfel altijd vooraf laten inspecteren. Saneerders adviseren we om vloeren en muren goed af te dekken, zodat bij een toekomstige inspectie geen enkel vezeltje kan worden gevonden.’ 

Likes : 9

Dit artikel is geplaatst door
Hans Toussaint Project Manager